Optymalizacja podatkowa

Znajomość przepisów podatkowych pozwala przedsiębiorcom płacić niższe podatki. W celu przekonania się, czy Twój biznes również może skorzystać z takiego rozwiązania, zleć doświadczonej firmie optymalizację podatkową, której kluczowym zadaniem jest zmniejszenie obciążenia obowiązkowymi składkami. Przekłada się to oczywiście na poprawę wyniku finansowego Twojej firmy, co wygląda zdecydowanie korzystniej w oczach potencjalnych kontrahentów oraz partnerów biznesowych.

Do przykładów działań w ramach optymalizacji podatkowej można zaliczyć:

• Przekształcenie działalności gospodarczej w formę osobową z kapitałowej,
• Planowanie podatkowe zmierzające do zminimalizowania podatków oraz ograniczenia ryzyka i ustabilizowania sytuacji firmy,
• Stosowanie, jeżeli jest to możliwe, ulg i zwolnień, odliczeń , transakcji restrukturyzacyjnych;
• Korzystanie ze zróżnicowanych form prawnych prowadzenia działalności, np. przekształcenie firmy w spółkę, jeżeli forma opodatkowania będzie korzystniejsza;
• Zatroszczenie się o optymalizację kosztów ZUS.

Należy mieć na uwadze, że optymalizacja podatkowa jest działaniem legalnym i nie należy jej mylić z działaniami nielegalnymi, których celem jest uchylanie się od opodatkowania jak np. zatajenie przedmiotu opodatkowania, fałszywe kwalifikowanie, zorganizowanie niewypłacalności, czy jawne niepłacenie podatków. Optymalizacja ma na celu wyłącznie zmniejszenie zobowiązań w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Warto mieć na względzie, iż w lipcu 2016 roku w Ordynacji podatkowej pojawiły się zapisy, które eliminują możliwość podejmowania przez podatników legalnych działań, gdy te mają na celu uniknięcie zapłaty podatku.

Dzięki wsparciu naszego zespołu możliwe jest przeprowadzenie działań ograniczających wysokość zobowiązań podatkowych. Nasi eksperci rozpatrują możliwe do zastosowania rozwiązania i wybierają te, które są najbardziej adekwatne do sytuacji Twojej firmy jak np. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę, optymalizację kosztów ZUS. Itp.