Rejestracja firm

Dostępność kilku rozwiązań daje większą możliwość i swobodę wyboru tylko tych usług, których tak naprawdę potrzebujemy, nie płacąc za niepotrzebne usługi dodatkowe.

Czym różni się rejestracja spółki z o.o. w systemie S24 od tradycyjnej metody? Jest to jedna z najchętniej wybieranych form prawnych w naszym kraju. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od 2012r. zgłosić można tradycyjną drogą, obecnie w trybie tzw. jednego okienka, jak również przez Internet na portalu S24, który dostępny jest pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/ Czym różnią się obie drogi rejestracji? Poza tym, że w pierwszym przypadku upoważniona do tego osoba musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w urzędzie, a w drugim wystarczy usiąść przed komputerem i założyć konto w S24, istnieje kilka znaczących różnic:

1. Zawarcie umowy spółki oraz złożenie wniosku o wpis do KRS przez Internet nie trwa zazwyczaj więcej niż 1 godzinę, a wniosek jest rozpatrywany jest w terminie 1 dnia od daty wpłynięcia. Tradycyjną drogą rejestracja trwa od kilku dni do kilku miesięcy.

2. Aby złożyć wniosek przez portal S24 należy posiadać podpis elektroniczny kwalifikowany bądź profil zaufany epuap. 

3. W systemie Ministerstwa Sprawiedliwości umowa spółki sporządzana jest na postawie wzorca, bez formy aktu notarialnego. Unika się tym samym taksy notarialnej, ale należy się liczyć z brakiem możliwości wprowadzania większych zmian w treści umowy.

4. Zakładając sp. z o.o. online wkłady muszą mieć charakter pieniężny. 

5. Korzystając z portalu nie trzeba głowić się nad wyborem właściwych formularzy – system sam je generuje.

6. System S24 nie weryfikuje zgodności wybranego PKD z formą prawną przedsiębiorstwa.

7. System S24 nie posiada wzorca oświadczenia z informacją, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem, co od 1 czerwca 2017r. jest koniecznością. Oświadczenie można jednak dołączyć jako dokument zewnętrzny. 

8. Koszt wpisu do KRS jest niższy przy rejestracji spółki z o.o. online i wynosi 350zł + od kilku do kilkunastu złotych prowizji dla operatora płatności. Tradycyjną drogą jest to kosz 650zł.

9. Zawierając umowę spółki u notariusza, to on zajmuje się formalnościami związanymi z rozliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Rejestrując sp. z o.o. online należy samodzielnie złożyć deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy

Porównując obie drogi rejestracji należy zwrócić przede wszystkim uwagę na treść umowy spółki. Jedynie przy rejestrowaniu podmiotu w sposób tradycyjny tj. podczas wizyty u notariusza masz pełną swobodę w określaniu treści umowy spółki. Umożliwi to wprowadzenie takich zapisów, które z powodzeniem będą się sprawdzały podczas optymalizacji podatkowej czy też optymalizacji obciążeń składkami ZUS.

Z nami wybierzesz takie rozwiązania, które pozwolą Ci całkowicie uniknąć opłacania tych miesięcznych danin. Nas interesują w pełni legalne i sprawdzone rozwiązania. Jakie? Umów się z nami na spotkanie a wszystkiego się dowiesz!

Z nami:

- możesz wykorzystać wirtualne biuro do swojej siedziby
- otrzymasz wpis do KRS swojej spółki,  a w tym NIP, REGON, numer KRS,
- podpiszesz umowę o obsługę księgową

Obsługa oznacza stały monitoring procesu rejestracji, a także doradztwo i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Do najważniejszych zadań wykonywanych w ramach usługi należą m.in. pomoc w prawidłowej rejestracji i dbanie o aktualność danych w rejestrach.


W przypadku spółek, w Krajowym Rejestrze Sądowym poza przypadkami zmiany nazwy firmy, czy innych jej danych, wniosek o aktualizację wpisu należy składać także wtedy, gdy nastąpiła zmiana m.in.:

• składu zarządu
• wspólnika,
• wysokości kapitału zakładowego. 

W przypadku zmian w KRS ostateczny termin na wpłynięcie wniosku liczy się od dnia powzięcia uchwały lub uzyskania zgody ostatniego wspólnika, choć nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej powzięcia.

Zgłaszanie zmian w KRS to również niemały koszt za każdą aktualizację. Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wynosi 250 zł, do czego należy doliczyć 100 zł za ogłoszenie jej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto zatem pomyśleć co jeszcze można zmienić podczas składania wniosku aby uniknąć powielania opłat  skarbowych.


Jako instytucja posiadamy spore doświadczenie w przedmiocie rejestracji podmiotów ekonomii społecznej takie jak fundacje czy stowarzyszenia. Podczas konsultacji określamy potrzeby, wybieramy odpowiednia formę prawną, sprawdzamy czy trzeba rejestrować się do rejestru przedsiębiorstw, czy wystarczy działalność odpłatna pożytku publicznego. 

Pomagamy stworzyć statut, umawiamy wizytę u notariusza oraz sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty, jakie trzeba złożyć w sądzie rejestrowym. 

Wskazujemy na istotne elementy jakie należy zamieścić w statucie, przestrzegamy przed najczęściej powielanymi błędami. 

W przypadku stowarzyszeń, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jesteśmy obecni na zebraniach założycielskich.